Zarządzanie zespołem projektowym

 • Przegląd gamy narzędzi stosowanych przy planowania i wdrażaniu projektów.
 • Ćwiczenie technik efektywnej współpracy zespołu projektowego z organizacją.
 • Ćwiczenie technik komunikacyjnych pomagających w kształtowaniu się i pracy zespołu projektowego.
 • Przygotowanie projektu:
  • co to jest projekt? – krótka charakterystyka
 • Przekładanie celów ogólnych na cele operacyjne:
  • umiejętność prezentowania celów projektu
 • Narzędzia planowania i kontroli:
  • wizualizacja planów i etapów działania projektowego (w tym: PERT, Gantt, diagramy przepływu)
  • prowadzenie efektywnych zebrań
  • efektywna komunikacja wewnątrz zespołu projektowego
 • Dynamika funkcjonowania zespołu projektowego:
  • wymiar zadaniowy i interpersonalny pracy grupowej – zachowania konstruktywne i destrukcyjne w pracy grupowej
  • role podejmowane przez ludzi w sytuacji zadaniowej – typologia ról – zachowania charakterystyczne dla ról
  • dobór ludzi do współpracy przy projekcie
 • Oddziaływanie na trudne osoby w zespole.
 • Efektywność pracy zespołowej:
  • fazy pracy zespołowej – przyspieszanie etapu efektywnej pracy
  • jakie zadania wspólnie – jakie zespołowo
  • jak planować komunikację
  • warunki konieczne dla reorganizacji działań i zmiany nawyków
 • Motywowanie w długofalowych projektach:
  • pozyskiwanie współpracy – wpływanie na innych
  • motywująca komunikacja (o zadaniach, sukcesach, porażkach, itp.)
  • techniki automotywacji
 • Sytuacje konfliktowe:
  • czym jest konflikt? – pozytywy konfliktu – działania eskalujące i zmniejszające natężenie konfliktu
  • typy konfliktów – faktyczne (strukturalny i interesów) i nadbudowane (relacji, danych, wartości) – sposoby radzenia sobie z każdym typem konfliktu
  • interwencje w konfliktowych sytuacjach między współpracownikami
 • Radzenie sobie z trudnościami:
  • zapobieganie i rozwiązywanie niektórych trudnych sytuacji (np. opóźnienia – zmiany – nie wywiązywanie się z zobowiązań)

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane