Zarządzanie zmianą

 • Zwiększenie gotowości do akceptowania zamiany i zaangażowania się w proces wdrażania jej.
 • Poznanie mechanizmów zmiany i sposobów działania w okresie przemian.
 • Przygotowanie do zmian planowanych w organizacji.
 • Definicja zmiany.
 • Fazy rozwoju organizacji:
  • kiedy wprowadzać zmianę?
  • poziomy na których wprowadzamy zmianę (strategia, struktura, procesy, ludzie)
 • Gotowość do wprowadzania zmian – uwarunkowania:
  • na poziomie zespołu
  • na poziomie jednostki
  • na poziomie organizacji
 • Wpływ zespołu na jakość opracowywanych rozwiązań:
  • jak działa zespół – mechanizmy pracy zespołowej i wpływu na jednostkę
  • schematyczność myślenia i konformizm – czym są uwarunkowane
 • Warunki, w jakich zespół wzmaga jakość rozwiązań:
  • kiedy zespół jest mądrzejszy od jednostki?
  • jakość komunikowania się jako warunek korzystania z potencjału jednostki
 • Jak usprawnić działania?
  • dwa typy poprawy efektywności w działaniu
  • analizowanie informacji o dysfunkcjach – dlaczego tego nie robimy?
  • katalizatory zmian – co pomaga porzucać standardowe postępowanie i poszukiwać nowych rozwiązań
 • Ograniczenia indywidualne – schematy w myśleniu:
  • rodzaje schematów poznawczych – ich geneza i funkcje
  • podstawowe metody przekraczania schematów
 • Przekraczanie indywidualnych oporów przed zmianą:
  • nastawienia mentalne utrudniające przezwyciężanie schematów (negatywne oceny pomysłów; przywiązanie do hipotezy)
  • przekraczanie nastawień
 • Psychologiczne aspekty zmiany:
  • narzędzia autoanalizy
  • style reagowania na zmianę
 • Komunikacja w procesie zmiany:
  • krzywa oporu przed zmianą
  • efektywne komunikowanie o problemach
 • Metody zarządzania zmianą w organizacji:
  • rola i zadania kierownika w obecnej i przyszłej strukturze;
  • komunikowanie wizji, wartości i celów;
  • osobiste style wpływania
 • Utrwalanie zmiany:
  • tworzenie procedur

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane